Rex og Sphynx Klubben

Siden er under genopbygning, bær over med os. 
Jeg kan kontaktes på rex(at)vedelshaver.dk, Kasserer og web-styrer  Jakob

Rex og Sphynx Klubben (Stiftet den 28. marts 1992 i Ebeltoft)

Klubben er anerkendt af Landsforeningen Felis Danica  (herigennem Federation Internationale Feline, FIFe), og arbejder i overensstemmelse med disses vedtægter. Klubbens formål er at varetage Rexernes og Sphynxernes interesser – såvel nationalt som internationalt – samt at udbrede kendskabet til de repræsenterede racer.
Klubben optager alle, der interesserer sig for klubbens formål.

Kontingenter for 2019
Hovedmedlem:  
150,00dkk/100,00dkk (uden og med dobbeltmedlemsskab af anden specialklub under FIFe).
Pensionistmedlem:  
100,00dkk/70,00dkk (uden og med dobbeltmedlemsskab 
af anden specialklub under FIFe).
Husstandsmedlem:
+25,00dkk (lægges til ovennævnte).
Prøvemedlem:  
25,00dkk, betales af killingesælger.

Konto i Arbejdernes Landsbank, 5391 7826986