Bestyrelsesberetning på GF 2014
Skrevet af JVedel d. April 06 2014 09:06:03

Formandsberetning på GF 2014:

Status:
I løbet af 2013 er der sket en del.
Deltagelse på stande, 4 bestyrelsesmøder, planlægning af kommende aktiviteter og vores kasserer Gitte Blytt er flyttet til China.

Vi har d.d. 34 medlemmer og en del boblere (tidligere medlemmer og katteejere der viser stor interesse). 21 medlemmer har stemmeret til Generalforsamlingen.


Udvidet nyhedstekst

Formandsberetning på GF 2014:

Status:
I løbet af 2013 er der sket en del.
Deltagelse på stande, 4 bestyrelsesmøder, planlægning af kommende aktiviteter og vores kasserer Gitte Blytt er flyttet til China.

Vi har d.d. 34 medlemmer og en del boblere (tidligere medlemmer og katteejere der viser stor interesse). 21 medlemmer har stemmeret til Generalforsamlingen.

Medlemmer, gældende fra 1 juli 2013 til dags dato:

Medlemmer:

2012-2013:

2013-2014:

Medlemmer, katteejere

24

23

Familie medlemmer

5

6

Prøvemedlemmer

9

5

I alt

38

34

Boblere (gl. medlemmer + nye?)

-

11

I løbet af 2013 har vi officielt udvidet klubbens målgruppe for racer til 8. Bl.a. fordi Peterbald blev flyttet fra Orientalerklubben og Fife har Selkirk og LaPerm på deres lister.

Vi repræsenterer nu: Devon Rex, Cornish Rex, German Rex, Selkirk Rex, Sphynx, Don Sphynx, Peterbald og La Perm.

Devon Rex 6 6,5%
Cornish Rex 17 18,5%
German Rex - -
Selkirk Rex - -
Sphynx 53 57,5%
Don Sphynx 4 4,5%
Peterbald 12 13,0%
La Perm - -
I alt 92 100,0%
FD totalt 4025
”Vores racer” i procent 2,25 %

Arrangementer:
HCM-foredrag på LIFE, blev desværre sat på standby i sommerens løb. Men vi tror stadigt at dette foredrag eller tilsvarende er interessante for vore medlemmer.

Beslutning om at gennemføre en hobbyudstilling i foråret 2014.
Den blev efter godkendelse hos Felis Danica flyttet en uge  pga EU-valget. Der er åbenbart ikke den lille sag EU ikke sætter sit præg på.

Alt er nu igen på plads og vi er klar til tilmeldinger, der er plads til ca 70 katte.

Christina Bøwes har sørget for lokaler, sponsorer og samlet en række af aktiviteter til selve udstillingen. Det skal være en god familiefest med katte, shows, afstemninger, mad og andre aktiviteter der giver noget til lokalsamfundet og gæster.
Der er lånt bure hos Katteklubben og de står opmagasineret hos John Bøwes.

Det er et håb at udstillingen vil tiltrække fokus på klubben og vores arbejde for vores katteracer.

Stande på udstillinger:
Klubben har i 2013 haft en stand på JYRAK/ROYAL CANIN (Vild med Dyr) udstillingen i Fredericia 16.-17. marts.

På WS 2013 havde vi en velbesøgt stand  i samarbejde med: Sua, OciKatten, B&B Klubben og Nordiska Rexringen. Det var en stor stand, med diasshow, klubmaterialer og Rol-ups. Vi havde en placering lige mellem stand-arealet og scenen. Så alle kom forbi.

Den 10.-11. maj 2014 har John Bøwes skaffet en stand (gratis) på SVISS rex special, Trelleborg, hvor der samtidig er CRX breed seminar.

Udadrettede aktiviteter:

Facebook:
Vi oprettede i foråret 2013 en facebook side. Den blev hurtigt en succes og har d.d.  105 følgere. Både medlemmer, ejere af vores racemålgruppe samt folk, der er interesserede i vore racer.

God historie:
Under sommeren 2013 kontaktede Roskilde dyreinternat klubben fordi de havde fået en sphynxlignende kat ind. I løbet af 2-3 timer havde vi gennem vores facebook side fundet frem til kattens identitet og senere kattens ejer. Den var blevet fundet i Berntorfsparken, derfor kalder jeg den for ”Bernstorfskatten”. Den har nu et nyt og godt hjem i forståelse med den oprindelige ejer.

Hjemmeside:
Vi har i løbet af 2013 forsøgt at finde frem til en udviklingsmodel for hjemmesiden så den giver medlemmerne en større mulighed for at få vist deres katte og samtidigt at kunne udveksle specifik raceviden. Desuden har vi tænkt meget på at skaffe interesserede katteønskere en større basisviden inden der bliver anskaffet katte. En svær balance. En mulighed, som vi prøver nu, er at åbne totalt for alle. Det er stadig kun medlemmer der kan fremvise katte til salg.

På WS13 kom vi i kontakt med Anita Sølver, der i løbet af vinteren har gjort sit bedste for at bringe hjemmesiden en tiltrængt revidering og en back to basic opdatering. Tiden må vise om vejen er den rigtige, jeg tror det.

PR materiale:
I bestyrelsen har der været enighed om at lave et markedsføringsmateriale der afspejler ALLE vore racer. Anne Margrete Hansen har udformet et materiale der inkluderer plakat og postkort på hver enkelt race.
Specielt postkortene går som varmt brød.
Anne-Margrete har desuden samlet materialet i en ”Pixiebog” der kan blive en mulighed for at nye og gamle medlemmer kan se og fremvise hvad klubben bidrager med.


Jeg håber vores klub udvikler sig videre i det gode spor jeg opfatter vi er på:
• Møder med og mellem medlemmer på Krøllemøder, udstillinger og måske som personlige udvekslinger af erfaringer.
• Markedføringsmateriale og en fremtoning der inviterer til medlemskab og samarbejde.
• Direkte kommunikation med medlemmerne gennem de sociale medier som facebook og hjemmesider.
• En hjemmeside hvor fremtidige katteejere kan skaffe viden om racerne, udstillinger og disses traditioner samt de regler der er i ejerskabet for katte og opdræt.
• Aktiv deltagelse på udstillinger, med stande og måske at vi sammen med andre specialklubber går sammen om hobbyudstillinger. Vi får jo erfaringer fra Bregninge.

Med andre ord en klub der tager teten (altså indenfor vores økonomi ).

Jakob Vedel
Formand for Rex og Sphynx Klubben
Marts 2014.