Referat fra den Ordinære Generalforsamling 2016
Skrevet af JVedel d. May 02 2016 15:27:35

Ordinær generalforsamling Rex & Sphynx Klubben

Lørdag den 26. marts 2016, Efes Cafe, Fredericia

Referat:

Tilstede: 10 stemmeberettige ingen fuldmagter Ordinær generalforsaling Rex & Sphynx Klubben
Lørdag den 26. marts 2016, Efes Cafe, Fredericia
Referat:
Tilstede: 10 stemmeberettige ingen fuldmagter
Endelig indkaldelse med dagsorden vedlagt som bilag 1
Pkt. 1
Kira valgt. Diskussion omkring indkaldelsens mangler- bestyrelsen tager til
efterretning.
Pkt. 2
Vedlagt (bilag 2) Susanna spørger til hvor mange stamtavler der er udstedt til de
forskellige racer indenfor klubben. Ingen har tallene. De offenliggøres så snart vi har
dem fra FD. Envidere hvorvidt ROS er godkendt som specialklub. Dette bekræftes af
formanden. Beretning godkendt 9 for og 1 imod.
Pkt. 3
Vedlagt (bilag 3) Præmiebeholdning 1. Præmier i 2016 i forb. med FD jub. Udstilling.
Susanna stiller spørgsmålstegn ved udgifter til foredragsholder. Enighed om at dette
er lærepenge. Enstemmigt godkendt.
Budget (bilag 4) Lavet før endeligt regnskab derfor lidt uoverensstemmelse omkring
nogle beløb. Godkendt med 9 for og 1 blank.
Pkt 4
b) John genvalgt som sekretær
c) Britt genvalgt til kasserer
d) Lotta Jonasson genvalgt til bestyrelsesmedlem
e) Helle C. Genvalgt til suppleant.
f) Såfremt revisor ikke ønsker genvalg finder bestyrelsen en ny revisor.
Har efterfølgende bekræftet genvalg.
Pkt. 5
-
Forslag omkring fremlægning af budget enstemmigt vedtaget.
-
Foreslag om seperat regnskab for udstillinger enstemmigt vedtaget.
-
Foreslag om æresmedlemskab vedtaget 9 for 1 neutral.
-
Foreslag om e-mail adresser i pkt. 5c enstemmigt vedtaget.
Nye vedtægter vedlagt (bilag 5)
-
Foreslag fra Susanna omkring klubbens hjemmeside. Enstemmigt vedtaget Der
nedsættes en arbejdsgrp med henblik på dette arbejde. Bestående af: formanden,
kassereren samt AM. Gruppen kan indkalde eksterne sparringspartnere. Foreløbig
resultat forlægges bestyrelsen senest den 26. Juni 2016
-
Foreslag fra Kira og Mette omkring FDs nationale stambogsføringsregler enstemmigt
vedtaget
-
Bestyrelsens indstilling af S.T. Bugge til æresmedlem vedtaget med 9 for 1 neutral
Pkt. 6
Kontingent for prøvemedlemmer nedsættes til 25kr. Øvrige uforandret
Pkt. 7
Vedr nyudstedte stamtavler i 2015, bestyrelsen pålægges at offentliggøre tallene i et
nyhedsbrev så snart det er tilgængeligt. Der diskuteres om FB gruppen og hvordan
denne kan forbedres omkring dens problematikker.
Brejning den 9. april 2016
Hedensted, den 10. april 2016
John bøwes ref.
Kira Marseen dirigent

Udvidet nyhedstekst

 

Endelig indkaldelse med dagsorden vedlagt som bilag 1

Pkt. 1

Kira valgt. Diskussion omkring indkaldelsens mangler- bestyrelsen tager til efterretning.

Pkt. 2

Vedlagt (bilag 2) Susanna spørger til hvor mange stamtavler der er udstedt til de forskellige racer indenfor klubben. Ingen har tallene. De offenliggøres så snart vi har dem fra FD. Envidere hvorvidt ROS er godkendt som specialklub. Dette bekræftes af formanden. Beretning godkendt 9 for og 1 imod.

Pkt. 3

Vedlagt (bilag 3)  Præmiebeholdning 1. Præmier i 2016 i forb. med FD jub. Udstilling. Susanna stiller spørgsmålstegn ved udgifter til foredragsholder. Enighed om at dette er lærepenge.  Enstemmigt godkendt.

Budget (bilag 4)  Lavet før endeligt regnskab derfor lidt uoverensstemmelse omkring nogle beløb. Godkendt med 9 for og 1 blank.

Pkt 4

b) John genvalgt som sekretær

c) Britt genvalgt til kasserer

d) Lotta Jonasson genvalgt til bestyrelsesmedlem

e) Helle C. Genvalgt til suppleant.

f) Såfremt revisor ikke ønsker genvalg finder bestyrelsen en ny revisor.

Har efterfølgende bekræftet genvalg.

Pkt. 5

Nye vedtægter vedlagt (bilag 5)

Pkt. 6

Kontingent for prøvemedlemmer nedsættes til 25kr. Øvrige uforandret

Pkt. 7

Vedr nyudstedte stamtavler i 2015, bestyrelsen pålægges at offentliggøre tallene i et nyhedsbrev så snart det er tilgængeligt. Der diskuteres om FB gruppen og hvordan denne kan forbedres omkring dens problematikker.

Brejning den 9. april 2016

John bøwes ref.


Hedensted, den 10. april 2016

Kira Marseen dirigent